BỘT TRỢ LỌC RADIOLITE 600

Chất hỗ trợ chế biến Radiolite #600 được dùng riêng hoặc được phối trộn các bột trợ lọc Radiolite mịn (Radiolite #300) hoặc loại mịn khác.

Hotline: (+84) 974 121 636  / (+84) 936 124 169
Contact