CANXI CLORUA 77%

Canxi Clora food là sản phẩm được sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo độ tinh khiết và tính nhất quán cao

Hotline: (+84) 974 121 636  / (+84) 936 124 169
Contact