CANXI SULPHATE DEHYDRATE E516

– Ứng dụng: Chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất tạo phức kim loại, chất ổn định trong chế biến thực phẩm và đồ uống.

Hotline: (+84) 974 121 636  / (+84) 936 124 169
Contact