ENZYME DIAZYME® TGA

DIAZYME® TGA DUPONT là chế phẩm enzyme glucoamylase (hoặc amyloglucosidase) của DUPONT thủy phân tinh bột có nguồn gốc từ vi khuẩn Trichoderma reesei.

Hotline: (+84) 0907 210 580
Email: it@vinabeco.com.vn
Contact