ENZYME DIAZYME® TGA

DIAZYME® TGA DUPONT là chế phẩm enzyme glucoamylase (hoặc amyloglucosidase) của DUPONT thủy phân tinh bột có nguồn gốc từ vi khuẩn Trichoderma reesei.

Hotline: (+84) 974 121 636  / (+84) 936 124 169
Contact