GẠO TRONG SẢN XUẤT BIA

    Gạo có cấu tạo gần tương đương với đại mạch vì vậy hoàn toàn có thể thay thế một phần đại mạch làm nguyên liệu trong sản xuất bia.

    Hotline: (+84) 974 121 636  / (+84) 936 124 169
    Contact