Tài liệu tham khảo

DOWNLOAD : Cải thiện chất lượng bia ở Việt Nam thông qua đào tạo – Cara hiện nay đang hợp tác cùng VINABECO để nâng cao chất lượng ở thị trường bia Việt Nam. Công ty tin rằng việc thay đổi chất lượng bia ở Việt Nam là hoàn toàn khả thi và chúng tôi […]

Call Now Button