BỘT TRỢ LỌC RADIOLITE 600

Chất hỗ trợ chế biến Radiolite #600 được dùng riêng hoặc được phối trộn các bột trợ lọc Radiolite mịn (Radiolite #300) hoặc loại mịn khác.

Hotline: (+84) 919 201 580 / (+84) 936 124 169
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact