LUBRANOL S30 – Hóa chất bôi trơn băng tải

Hóa chất LUBRANOL S30 là hóa chất bôi trơn băng tải dạng ướt, cho chai thủy tinh.

Hotline: (+84) 919 21 05 80
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact