MIX KTA – Hóa chất máy rửa chai

Hóa chất MIX KTA là phụ gia chống cáu cặn, tẩy keo dán

Hotline: (+84) 919 21 05 80
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact