BLUEFOAM CLM

BLUEFOAM CLM là hóa chất vệ sinh bề mặt bên ngoài thiết bị: khu vực chiết, lọc bia, tank lên men. Hóa chất vệ sinh dạng bọt và khử trùng gốc kiềm

 

Hotline: (+84) 919 201 580 / (+84) 936 124 169
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact