Các loại chất trợ lọc thường được sử dụng trong sản xuất bia

Bột trợ lọc Radiolite tối ưu lọc bia

Chất trợ lọc và ngành công nghiệp thực phẩm Quá trình lọc với Chất trợ lọc (bột trợ lọc) từ đất tảo cát đã được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm từ hơn 80 năm nay. Thực tế đã chứng minh rằng sử dụng đất tảo cát để lọc là phương pháp lọc […]

Call Now Button