Tiến sỹ Phan Đăng Tuất

  • Nguyên tiến sĩ giảng dạy tại khoa Quản trị kinh doanh đại học kinh tế quốc dân.
  • Nguyên viện phó, viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công thương.
  • Nguyên uỷ viên HĐQT kiêm cán bộ quản lý phần vốn Nhà nước tại Sabeco
  • Hiện tại đang là chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn Sabeco.
  • Tuy rất nhiều công việc trên các cương vị đã và đang nắm giữ, thầy Phan Đăng Tuất vẫn tham gia các buổi thỉnh giảng, thuyết trình về quản trị doanh nghiệp, công nghiệp hỗ trợ…
Call Now Button