[wbc_show_breadcrumb]

Nhà máy nước khoáng Lavie Hưng Yên

Tên dự án: Cung cấp 02 trạm Bơm nước ngầm 

Địa điểm: Nhà máy nước Lavie Hưng Yên Thị Trấn Như Quỳnh.

Năm thực hiện: 2012