Lập trình và quản trị phần mềm điều khiển Braumat chuyên dụng trong ngành thực phẩm và Bia – Rượu

Khóa đào tạo được tổ chức bởi VinaBeco kết hợp đại diện của SIEMENS tại Việt Nam cho các nhà máy trong hệ thống Tổng công ty Cổ Phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn – SABECO. Chương trình đào tạo BRAUMAT diễn ra trong vòng 05 ngày làm việc, từ ngày 29/06/2015 đến […]

Call Now Button