Khảo sát đánh giá và tư vấn quy trình sản xuất

Đánh giá chất lượng bia của đơn vị. Đánh giá quy trình sản xuất của đơn vị. Đánh giá quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm của đơn vị. Đánh giá chất lượng nguyên vật liệu của đơn vị. Hỗ trợ và tư vấn trên những vấn đề chính và đơn vị đang phải đối mặt trong thời gian khảo sát..

Chương trình đào tạo chuyên gia thử nếm xây dựng profile bia lager

dao tao cam quan

Để tham gia khóa đào tạo này, học viên phải tham gia và đạt yêu cầu của khóa “Huấn luyện chuyên gia thử nếm đánh giá chất lượng bia Lager”. Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp học viên: Có kiến thức nền tảng về hương vị của Bia. Tăng số lượng hương vị có thể nhận biết lên 34. Cho điểm cường độ của từng mùi riêng biệt trong Bia. Có thể mô tả profile về hương vị của Bia bằng cách cho điểm cường độ của từng mùi riêng trong các mẫu được mã hóa.

Chương trình kỹ thuật nấu bia tiên tiến nhằm đảm bảo và nâng cao sự ổn định chất lượng bia

dao tao cam quan

Giới thiệu và trao đổi về : Những dòng bia hiện nay đang được sản xuất trên thế giới. Những kỹ thuật nấu bia tiên tiến nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và giá thành sản xuất bia. Những thông số chủ yếu trong quy trình có thể tối ưu nhằm nâng cao chất lượng hương vị, độ bền hương vị của bia.

Chương trình đào tạo chuyên gia thử nếm đánh giá chất lượng bia Lager

dao tao cam quan

Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp học viên: nhận biết sự khác biệt của một loại. Mô tả sự khác biệt của những loại bia khác nhau dựa vào hương vị. Đánh giá chất lượng bia và phân hạng chất lượng bia. Khóa đào tạo được thiết kế đặc biệt dựa trên những đặc thù chất lượng của các sản phẩm bia của đơn vị với các nội dung đào tạo được xây dựng từ hơn 20 phương pháp đào tạo và huấn luyện hiện có.

Chương trình tối ưu và cải thiện độ bền hương vị bia

dao tao cam quan

Giới thiệu và trao đổi cùng với các đại biểu: Tầm quan trọng của độ bền hương vị của bia tới thành công của đơn vị. Những bản chất hóa học của những thành phần hương vị thay đổi trong quá trình tàng trữ. Cơ chế của những quá trình thay đổi hương vị. Những thông số có thể tối ưu nhằm mục đích tăng độ bền hương vị của bia. Những thông số có thể tối ưu nhằm mục đích cải thiện độ tươi mới của bia khi đến tay người tiêu dùng.

Chương trình theo dõi hội đồng cảm quan

dao tao cam quan

Chương trình “Đánh giá và theo dõi năng lực chuyên gia thử nếm thường niên” là chương trình đánh giá năng lực của các chuyên gia thử nếm một cách độc lập và khách quan trên phương diện thử nếm. Đánh giá năng lực của các thành viên hội đồng cảm quan trên phương diện nhận biết mùi và hương vị trong bia (Nhận biết hương vị).