[wbc_show_breadcrumb]

Nhà máy bia Sài Gòn – Daklak

Tên dự án: Thiết kế chế tạo và xây lắp Nhà Máy Bia 25 triệu lít/năm nhà máy Bia Sài Gòn – Daklak Giai đoạn I; Giai đoạn II lên 75 triệu lít/năm.

Giá trị:  trên 500 tỷ đồng

Quy Mô: Hợp đồng tổng thầu EPC

Phạm vị cung cấp:

– Thiết kế công nghệ tổng thể và Quản lý dự án 

– Cung cấp vật tư, thiết bị và phụ tùng thay thế hàng năm