[wbc_show_breadcrumb]

Nhà máy bia Sài Gòn – Hà Tĩnh

Tên dự án: Thiết kế chế tạo và xây lắp Nhà Máy Bia 50 triệu lít/năm nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh

Giá trị: 500 tỷ đồng

Năm thực hiện: 2011-2013

Quy Mô: Hợp đồng tổng thầu EPC

Phạm vị cung cấp:

– Thiết kế công nghệ tổng thể và Quản lý dự án; Nhà máy được lắp đặt toàn bộ hệ thống Bơm công nghệ, Bơm Cấp nước, Bơm hóa chất của Hãng Grundfos-Higle.

– Cung cấp vật tư, thiết bị và phụ tùng thay thế hàng năm.