[wbc_show_breadcrumb]

Dự án rượu Whisky Benmore – Halico

Tên dự án: Đầu tư sản xuất rượu Whisky Benmore

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt Module trao đổi nhiệt Tấm bản và hệ phụ trợ

Năm thực hiện: 2013