[wbc_show_breadcrumb]

Nhà máy sữa Vinamilk Tiên Sơn

Phạm vi cung cấp: Cung cấp hệ thống Bơm Sữa chua và hệ thống Bơm cấp nước toàn nhà máy.

Địa điểm: Nhà máy Sữa Vinamilk Tiên Sơn – KCN Tiên Sơn Bắc Ninh.