CANXI SULPHATE DEHYDRATE E516

– Ứng dụng: Chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất tạo phức kim loại, chất ổn định trong chế biến thực phẩm và đồ uống.

Hotline: (+84) 919 201 580 / (+84) 936 124 169
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact