MALT ĐẠI MẠCH

    là một trong những nhà sản xuất malt lớn nhất và hiện đại nhất trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Đông Âu, với công suất sản xuất malt sáng màu đạt 130.000 tấn/năm

    Hotline: (+84) 919 21 05 80
    Email: marketing@vinabeco.com.vn
    Contact