GS.TS Nguyễn Thị Hiền

Chuyên gia về công nghệ sản xuất bia. Nguyên trưởng bộ môn Công nghệ các sản phẩm lên men Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Chủ biên cuốn : Khoa học – Công nghệ Malt và bia.