Huấn luyện chuyên gia thử nếm bia Lager cấp độ 3: Xây dựng profile sản phẩm

Habeco là một trong những đơn vị sản xuất bia lớn nhất tại Việt Nam. Habeco yêu cầu Cara Technology và VinaBeco tổ chức khóa đào tạo mô tả profile cho Hội đồng Cảm quan phù hợp với năng lực hiện tại. Hội đồng đã được đào tạo cơ bản về Kỹ thuật Phân tích Cảm quan và được đào tạo để xác định một số hương vị có trong bia trong 6 ngày từ 14-19/09/2015 vừa qua.

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt bởi chuyên gia của VinaBeco. Mỗi khóa đào tạo được tổ chức cho tối đa 25 học viên.

Mục tiêu của chương trình đào tạo này trước tiên nhằm củng cố và đào tạo bổ sung các hương vị quan trọng đối với chất lượng của bia Habeco cũng như các hương vị là lỗi và hỏng thường gặp. Mục tiêu thứ hai là giới thiệu kỹ thuật phân hạng chất lượng sản phẩm theo phương pháp cho điểm được thực hiện dựa trên khả năng nhận diện và phát hiện các hương vị không phù hợp trong sản phẩm. Mục tiêu thứ ba của chương trình là huấn luyện hội đồng có khả năng đánh giá đồng đều cường độ các hương vị trong bia, phục vụ cho việc thành lập hội đồng cảm quan mô tả sản phẩm cho Habeco.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, chương trình đào tạo được thực hiện trong 6 ngày tại địa điểm cho Habeco cung cấp. Chương trình gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: 2 ngày

Đánh giá khả năng nhận biết và phát hiện hương vị có trong bia của từng học viên.

Củng cố khả năng nhận biết và phát hiện các hương vị mà hội đồng làm việc chưa tốt.

Giới thiệu và thực hành kỹ thuật phân hạng chất lượng bằng phương pháp cho điểm.

Ngày 1:

Bài kiểm tra trước khóa học – 10 mẫu

Học phần 1: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Học phần 2: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Học phần 3: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Ngày 2:

Học phần 4: Phép thử Stop-Go – 10 mẫu

Học phần 5: Phép thử Stop-Go – 10 mẫu

Học phần 6: Phép thử cho điểm chất lượng – 10 mẫu

Học phần 7: Phép thử cho điểm chất lượng – 10 mẫu

Học phần 8: Bài kiểm tra nhận biết hương vị – 10 hương vị

Sau giai đoạn này, chương trình đào tạo cụ thể tiếp theo sẽ được thiết kế dựa trên năng lực của cả hội đồng cũng như của từng thành viên.

Giai đoạn 2: 4 ngày

Giới thiệu về nguồn gốc và sự hình thành các hương vị của bia.

Đào tạo để học viên nhận biết được 36 mùi quan trọng trong bia lager nói chung và bia của Habeco nói riêng.

Huấn luyện kỹ thuật cho điểm cường độ các hương vị được đào tạo.

Huấn luyện kỹ thuật đánh giá và xây dựng profile cảm quan cho sản phẩm.

Ngày 3:

Học phần 9: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Học phần 10: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Học phần 11: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Học phần 12: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Ngày 4:

Học phần 13: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Học phần 14: Phép thử True-False – 10 mẫu

Học phần 15: Phép thử So hàng – Cho điểm – 5 mẫu

Học phần 16: Phép thử So hàng – Cho điểm – 8 mẫu

Học phần 17: Phép thử nhận biết – 10 hương vị

Ngày 5:

Học phần 18: Phép thử So hàng – Cho điểm – 10 mẫu

Học phần 19: Thử nếm – 4 mẫu

Học phần 20: Thử nếm – 4 mẫu

Học phần 21: Phép thử So hàng – Cho điểm – 10 mẫu

Học phần 22: Thử nếm – 4 mẫu

Ngày 6:

Học phần 23: Giới thiệu kỹ thuật xây dựng profile mô tả

Các học phần xây dựng profile – đánh giá các mẫu bia thành phẩm

Hoàn thành giai đoạn này, các học viên sẽ có khả năng mô tả định lượng cường độ các hương vị có trong các sản phẩm bia sản xuất tại đơn vị theo phương pháp mô tả profile được phát triển bởi Cara Technology.

Giai đoạn 3:

Học viên hoàn thành Giai đoạn 1 và 2 sẽ được tham gia miễn phí 10 học phần theo dõi năng lực được thực hiện ngay sau khóa đào tạo. Kết quả đánh giá được thu thập từ xa thông qua phần mềm Senscheck, kết quả này sẽ góp phần đánh giá hiệu quả của khóa đào tạo cũng như giúp có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng liên tục cho từng học viên.

Một số hình ảnh trong quá trình đào tạo:

khai mạc khóa đào tạo cảm quan Habeco

Đại diện HABECO phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Tiến sỹ Bill Simpson giảng dạy trong khóa đào tạo

Tiến sỹ Bill Simpson giảng dạy trong khóa đào tạo

CTHĐQT VinaBeco Lê Viết Thắng phát biểu trong khóa học

CTHĐQT Lê Viết Thắng phát biểu trong khóa đào tạo

Toàn thể học viên bế mạc

Giảng viên và học viên khóa đào tạo chụp ảnh lưu niệm

kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo 1

Kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo thành công

Kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo 2

Kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo thành công

Kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo 3

Kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo thành công

Kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo 4

Kỷ niệm bế mạc khóa đào tạo thành công

 

Call Now Button