Huấn luyện chuyên gia thử nếm bia Lager nhà máy bia Dung Quất

HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA THỬ NẾM BIA LAGER: XÂY DỰNG PROFILE SẢN PHẨM

Dung Quất là một đơn vị sản xuất bia thành công tại Việt Nam. Dung Quất yêu cầu Cara Technology và VinaBeco tổ chức khóa đào tạo mô tả profile bia cho Hội đồng Cảm quan phù hợp với năng lực hiện tại. Hội đồng đã được Cara và VinaBeco đào tạo căn bản về nhận biết các hương vị là lỗi và hỏng trong bia phục vụ cho công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Khóa học được thực hiện bằng tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt bởi chuyên gia của VinaBeco. Khóa đào tạo được tổ chức cho 13 học viên, lựa chọn từ những học viên đạt thành tích cao nhất từ khóa đào tạo trước.

Thời gian tổ chức khóa học từ: 22 tới 26/09/2015.

Khóa đào tạo: Huấn luyện chuyên gia thử nếm bia lager: Xây dựng profile sản phẩm

 • Mục tiêu của chương trình là huấn luyện hội đồng có khả năng đánh giá đồng đều cường độ các hương vị trong bia, phục vụ cho việc thành lập hội đồng cảm quan mô tả sản phẩm cho Bia Dung Quất. Cụ thể:
  • Đào tạo cho học viên về hương vị của bia
  • Huấn luyện cho học viên nhận diện và đánh giá được 34 hương vị trong bia (ngoài nhắc lại 20 hương vị đã học, 14 hương vị mới sẽ được huấn luyện, việc lựa chọn các hương vị này là do những đặc thù chất lượng của bia Dung Quất đã được đánh giá và nhận định cho tới thời điểm hiện tại)
  • Huấn luyện cho học viên phương pháp cho điểm cường độ các hương vị này nhằm xây dựng được profile cho sản phẩm, phục vụ cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Khóa đào tạo được thiết kế đặc biệt dựa trên những hương vị mà hội đồng đã được đào tạo và những đặc thù chất lượng của các sản phẩm bia của Dung Quất với các nội dung đào tạo được xây dựng từ hơn 20 phương pháp đào tạo và huấn luyện hiện có.
 • Khóa đào tạo gồm 22 học phần thử nếm với thời gian khoảng 90 phút/học phần
 • Mỗi học phần thực hành là dạng test thử nếm mù. Kết quả của các học phần sẽ cung cấp thông tin tương đối toàn diện về điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên cũng như của cả hội đồng trên từng hương vị cụ thể.
 • Phương pháp huấn luyện sử dụng cho phép theo dõi, đánh giá, phản hồi và tư vấn tích cực tới năng lực thử nếm của từng học viên. Mỗi học viên sẽ nhận được một báo cáo đầy đủ kết quả đánh giá của mình qua mỗi học phần và qua cả khóa học, để từ đó có định hướng bồi dưỡng hiệu quả nhất trong những lần đào tạo kế tiếp.

Theo dõi năng lực của học viên sau khóa đào tạo

 • Học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ được tham gia miễn phí 10 học phần theo dõi năng lực .
 • Hướng dẫn và chất chuẩn sẽ được gửi trực tiếp tới đơn vị.
 • Kết quả đánh giá của học viên được thực hiện trên phần mềm Senscheck. Kết quả này sẽ giúp đánh giá được năng lực của từng học viên để có kế hoạch bồi dưỡng liên tục hội đồng. Kết quả này đồng thời cũng cho phép đánh giá được hiệu quả của toàn khóa đào tạo.

Khóa đào tạo một ngày về phương pháp và quy trình đánh giá chất lượng cảm quan nguyên phụ liệu của quá trình sản xuất – in-process training

 • 1 ngày đào tạo miễn phí sẽ được sử dụng để huấn luyện hội đồng của nhà máy phương pháp đánh giá chất lượng cảm quan của nguyên và phụ liệu của quá trình sản xuất
 • Nội dung đào tạo còn giúp đơn vị xây dựng được quy trình kỹ thuật đánh giá bằng việc sử dụng các bảng biểu đánh giá được phát triển bởi Cara Technology

Nhà máy Bia Dung Quất cũng có thể sử dụng 1 ngày làm việc này của chuyên gia với mục đích khác như tư vấn kỹ thuật.

Một số hình ảnh trong quá trình đào tạo:

Đại diện nhà máy bia Dung Quất phát biểu khai mạc khóa đào tạo Tiến sĩ Bill Simpson phát biểu khai mạc khóa đào tạo
Tiến sĩ Từ Việt Phú phát biểu khai mạc khóa đào tạo CTHĐQT VinaBeco Lê Viết Thắng phát biểu bế mạc khóa đào tạo
Chuyên gia VinaBeco cùng lãnh đạo nhà máy bia Dung Quất Chuyên gia VinaBeco cùng lãnh đạo nhà máy bia Dung Quất - 2
Chuyên gia VinaBeco cùng lãnh đạo nhà máy bia Dung Quất - 2 Chuyên gia VinaBeco cùng lãnh đạo nhà máy bia Dung Quất