Lập trình và quản trị phần mềm điều khiển Braumat chuyên dụng trong ngành thực phẩm và Bia – Rượu

Khóa đào tạo được tổ chức bởi VinaBeco kết hợp đại diện của SIEMENS tại Việt Nam cho các nhà máy trong hệ thống Tổng công ty Cổ Phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn – SABECO.

Chương trình đào tạo BRAUMAT diễn ra trong vòng 05 ngày làm việc, từ ngày 29/06/2015 đến ngày 03/07/2015 (8 giờ/ngày). Tại khách sạn Hòa Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giảng viên người Đức – Mr.Stefan đại diện cho SIEMENS trực tiếp giảng dạy.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Có phiên dịch)

Khai mạc khóa đào tạo có sự tham dự của: Th.S Lê Viết Thắng- CTHĐQT của VinaBeco, Mr.Xuân – Đại diện cho Ban kĩ thuật của SABECO, Mr.Đinh Quang Hải – Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Phủ Lý, TS. Đinh Thị Lan Anh – Trưởng bộ môn Điều Khiển, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Học viên tham dự với số lượng 20 người là đội ngũ cán bộ thực hiện điều khiển và quản trị phần mềm Braumat tại các nhà máy Bia trong hệ thống SABECO.

Học viên sẽ sử dụng máy tính cá nhân và được giảng viên hỗ trợ cài đặt hệ thống Braumat.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Đào tạo BRAUMAT chuyển tải những kiến thức liên quan chủ đề như sau:

  • Thứ hai: Giới thiệu tổng quan; môi trường  hệ thống, Các đối tượng công nghệ học; Vận hành và giám sát.
  • Thứ ba: Recipe system
  • Thứ tư: Order system; Messages archives
  • Thứ 5: Batch trending; Report and Logging; System administration
  • Thứ 6: Diagnostic tools; optional applications; Questions and discussion.

Chủ tịch VinaBeco phát biểu mở đầu khoá học Braumat

Chủ tịch VinaBeco phát biểu mở đầu khoá học Braumat.

Mr.Xuân đại diện cho Ban kĩ thuật của SABECO phát biểu trong khoá học.

Call Now Button