PGS.TS Nguyễn Văn Việt

–    PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA)
–    Nguyên tổng giám đốc tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Habeco, là một trong 40 doanh nhân xuất sắc khối doanh nghiệp của các nước ASEAN.