ThS.Vũ Thị Minh Hằng

Chuyên gia về kỹ thuật phân tích cảm quan, giảng viên bộ môn quản lý chất lượng Viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Thạc sỹ chuyên ngành cảm quan ứng dụng, AgroSup Dijon, Cộng hòa Pháp.