Bộ Công Thương sắp nhận “cơn mưa tiền tỷ” từ Bia Hà Nội

Công ty Bia Hà Nội (Habeco) trả cổ tức 12% bằng tiền cho năm 2021 và Bộ Công Thương có thể nhận về 227,4 tỷ đồng.

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã chứng khoán: BHN) chuẩn bị trả cổ tức 12% bằng tiền cho năm 2021. Tức là, 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tại ngày 30/9, Bộ Công Thương (cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước) nắm giữ hơn 189,5 triệu cổ phiếu Habeco, tương ứng 81,79% vốn. Như vậy, Bộ Công Thương có thể sắp nhận về 227,4 tỷ đồng cổ tức từ Habeco.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp bia này còn có một cổ đông ngoại lớn là Carlsberg Breweries với tỷ lệ sở hữu trên 17,4%. Cổ đông này cũng có thể nhận về khoảng 48,5 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, tỷ lệ cổ tức 12% cho năm 2021 vẫn có thể là thấp nhất trong 6 năm trở lại đây, tính từ năm 2017. Các năm trước, Habeco trả mức cổ tức từ 13,8% trở lên, thậm chí cao nhất là 75,57% vào năm 2019.

Cho năm 2022, công ty dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền.

Ngành bia được cho là gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp trong ngành sa sút về lợi nhuận. Habeco cũng không ngoại lệ, khi quý III lãi 107 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 291 tỷ đồng, giảm 39% nhưng đã vượt 31% kế hoạch năm. Tuy nhiên cần làm rõ, kế hoạch năm nay công ty đặt ra lãi hơn 291 tỷ đồng, giảm 39% so với thực hiện năm trước.

Giải trình biến động lợi nhuận quý III, Habeco cho biết ảnh hưởng của các yếu tố thị trường như biến động tăng giá nguyên vật liệu đầu vào lớn, sức cạnh tranh gay gắt trên thị trường và xu hướng tiêu dùng trong dân giảm, bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động.

Theo Dân Trí