HỌP QUÝ III 2023 – TĂNG TỐC BỨT PHÁ CHO 3 THÁNG CUỐI NĂM

Ngày 09/10/2023, tại trụ sở chính, Công ty Cổ Phần AlphaGroup đã tổ chức thành công Cuộc họp quý III và triển khai kế hoạch kinh doanh TĂNG TỐC BỨT PHÁ 3 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị do ông Lê Viết Thắng – C.E.O, Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Lê Duy Trung – Phó Tổng giám đốc chủ trì cùng với sự tham gia của Ban Lãnh đạo VinaBeco – công ty thành viên, các phòng ban trong hệ thống AlphaGroup cùng toàn thể các cán bộ nhân viên của công ty.

Hội nghị đã tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của toàn công ty trong 9 tháng đầu năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Xem thêm: Các hoạt động nội bộ khác của AlphaGroup

Một số hình ảnh tại hội nghị

Một số hình ảnh tại hội nghị

Một số hình ảnh tại hội nghị

Trình bày tại hội nghị, ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực, hòa nhập vào giai đoạn đất nước bình thường mới của toàn bộ CBNV công ty. Mặc dù, đây là thời kỳ đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách của nền kinh tế do dịch bệnh,… Bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng quản trị cũng lưu ý những mặt đạt được, chưa đạt được và tồn tại hạn chế của từng mảng kinh doanh và đưa ra các định hướng chiến lược phát triển, chỉ đạo sát sao cho công tác triển khai kế hoạch kinh doanh TĂNG TỐC, BỨT PHÁ cho 3 tháng cuối năm 2023.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ban lãnh đạo Vinabeco – công ty thành viên, lãnh đạo các phòng ban đã đóng góp các ý kiến tham luận để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh và giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2023. Đồng thời, AlphaGroup sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc năng động, linh hoạt, chuyên nghiệp, hệ thống quản trị minh bạch, văn hóa AlphaGroup giúp gắn kết mọi thành viên trong toàn công ty.

AlphaGroup Marketing team