Infographic – Chừng nào nước, caffeine và rượu là đủ để giết chết bạn?

Infographic – Chừng nào nước, caffeine và rượu là đủ để giết chết bạn?Infographic – Chừng nào nước, caffeine và rượu là đủ để giết chết bạn?

Infographic – Chừng nào nước, caffeine và rượu là đủ để giết chết bạn?

Nếu uống 6 lít nước, 13 cốc rượu và 118 cốc cà phê cùng một lúc, một người bình thường có thể tử vong.

[Infographic] Chừng nào nước, caffeine và rượu là đủ để giết chết bạn?

Bảng dưới đây cho thấy lượng nước, rượu và cà phê khi tiêu thụ cùng một lúc sẽ gây tử vong cho một người bình thường. Những số liệu được tính toán ở mức trung bình, một nửa số người nếu thử sẽ sống sót trong khi với một số người, một lượng nhỏ hơn số liệu kể trên cũng có thể gây kết cục tương tự. 

Những số liệu được tính toán dựa trên các thử nghiệm trên động vật, nó rất hữu ích trong việc đối chiếu lượng độc tố của nhiều chất. Nếu bạn uống một lượng lớn cà phê, bạn sẽ chết vì hấp thụ một lượng lớn nước trước khi bị ngộ độc caffeine.

[Infographic] Chừng nào nước, caffeine và rượu là đủ để giết chết bạn? (1)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button