Sử dụng bia thông minh và tuân thủ pháp luật là điều cần hướng tới

Ngành đồ uống, đặc biệt là bia, là một ngành kinh tế – kỹ thuật đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, hàng năm đóng góp vào Ngân sách Nhà nước hàng chục nghìn tỉ đồng.

Call Now Button