Lịch trình hoạt động trong khóa đào tạo chuyên gia thử nếm bia miền Nam

Lịch trình hoạt động trong khóa đào tạo chuyên gia thử nếm bia miền NamLịch trình hoạt động trong khóa đào tạo chuyên gia thử nếm bia miền Nam

Lịch trình hoạt động trong khóa đào tạo chuyên gia thử nếm bia miền Nam

Lịch trình khóa 1 tại Mũi Né – Nha Trang:

Thời gian Lịch trình
23/8/2015 Sáng  
Chiều – 2:15 p.m: Xuất phát đi Mũi Né từ cổng nhà máy Bia  Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh (187 Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh)
– 7:00 p.m: Toàn đoàn check in tại Hoàng Ngọc resort – Mũi Né.
– 7:30 p.m: Ăn tối tại Hoàng Ngọc resort
24/8/2015 Sáng – 8:00 a.m: Khai giảng Khóa đào tạo SABECO Mũi Né
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều
– 7:30 p.m: Ăn tối tại Hoàng Ngọc resort.
25/8/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 2
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều
– 7:30 p.m: Ăn tối ở nhà hàng ngoài resort
26/8/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 3
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều
– 7:30 p.m: Ăn tối tại Hoàng Ngọc resort
27/8/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 4
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều
– 7:30 p.m: Ăn tối ở nhà hàng ngoài resort
28/8/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 5
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều
– 7:30 p.m: Ăn tối tại Hoàng Ngọc resort
29/8/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 4
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều.
– 5:00 p.m: Bế giảng khóa đào tạo
– 7:30 p.m: Ăn tối ở nhà hàng ngoài resort.
30/8/2015 Sáng – 8:30 a.m: Toàn đoàn xuất phát về Tp. HCM.
Chiều – 2:00 p.m: Toàn đoàn về tới Tp. HCM


Lịch trình khóa 2 tại Tp.Đà Nẵng:

Thời gian Lịch trình
6/9/2015 Sáng  
Chiều – Toàn đoàn tập trung tại Nature Resort (Nguyễn Tất Thành, Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận phòng.
– 7:30 p.m: Toàn đoàn tập trung ăn tối tại Nature Resort
7/9/2015 Sáng – 8:00 a.m: Khai giảng khóa đào tạo chuyên gia thử nếm Bia 
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều
– 7:30 p.m: ăn tối tại Nature Resort
8/9/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 2
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều ngày thứ 2
– 7:30 p.m: ăn tối nhà hàng ngoài resort
9/9/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 3
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều ngày thứ 3
– 7:30 p.m: ăn tối tại Nature Resort
10/9/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 4
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều ngày thứ 4
– 7:30 p.m: ăn tối nhà hàng ngoài resort
11/9/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 5
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều ngày thứ 5
– 7:30 p.m: ăn tối tại Nature Resort
12/9/2015 Sáng – 8:00 a.m: Bắt đầu giờ học buổi sáng ngày thứ 6
Chiều – 1:30 p.m: Bắt đầu giờ học buổi chiều ngày thứ 6
– 5:00 p.m: Bế giảng khóa đào tạo
– 7:30 p.m: ăn tối nhà hàng ngoài resort

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button