Tiến sỹ Bill Simpson

Tiến sỹ Bill Simpson Là tiến sĩ công nghệ sản xuất bia toàn cầu và là sáng lập viên nhiều công ty hỗ trợ cho ngành sản xuất bia. Với vai trò là Giám đốc điều hành công ty tư vấn Cara Technology Limited và trước đó là Nhà Khoa học chính tại Trung tâm […]

Tiến sỹ Từ Việt Phú

Chuyên gia về kỹ thuật phân tích cảm quan, giảng viên bộ môn quản lý chất lượng, Viện công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, trường đại học  Bách khoa Hà Nội. Tiến sĩ chuyên ngành khoa học cảm quan và thực phẩm, AgroSup Dijon, Cộng hòa Pháp. Quá trình đào tạo Bậc […]

Mr.Tô Việt

Mr.Tô Việt Tô Việt tốt nghiệp Đại học Ngoại giao Việt Nam năm 1981 trước khi sang Pháp du học Thạc sĩ Công pháp quốc tế và Luật và Kinh tế các nước đang phát triển tại Đại học Nice (Pháp). Anh có bằng Chuyên gia Thử nếm và Tư vấn Rượu vang (Sommelier-Conseil) tại […]