ACID DELTA HP

ACID DELTA HP là hóa chất cho Tank lên men có tác dụng tẩy cặn vô cơ và trung hòa xút

Hotline: (+84) 919 201 580 / (+84) 936 124 169
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact