SEPTACID BN

SEPTACID BN là hóa chất cho Tank lên men có tác dụng kết hợp CIP axit và sát trùng trong cùng 1 bước

Hotline: (+84) 919 201 580 / (+84) 936 124 169
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact