STABI CLEAR (PVPP KHÔNG HOÀN NGUYÊN)

STABICLEAR thường được sử dụng trong quá trình lọc bia cùng với bột trợ lọc Kieselguhr (DE), tuy nhiên nó cũng rất hiệu quả khi được sử dụng làm chất ổn định

Hotline: (+84) 039 420 3639
Email: it@vinabeco.com.vn
Contact