STABI CLEAR (PVPP KHÔNG HOÀN NGUYÊN)

STABICLEAR thường được sử dụng trong quá trình lọc bia cùng với bột trợ lọc Kieselguhr (DE), tuy nhiên nó cũng rất hiệu quả khi được sử dụng làm chất ổn định

Hotline: (+84) 919 201 580 / (+84) 936 124 169
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact