STABIFIX W (SILICAGEL – HYDROGEL)

STABIFIX W được sử dụng như bình thường, tốt hơn ở bộ lọc kieselguhr cùng với dung dịch bột trợ lọc kieselguhr phủ trước.

Chúng tôi khuyến nghị bổ sung thêm 50 g/m2 diện tích lọc tới lớp áo phủ thứ hai.

Hotline: (+84) 919 21 05 80
Email: quantri@vinabeco.com.vn
Contact