NẾM THỬ BIA DIACETYL

Chất chuẩn hương vị cảm quan nếm thử bia “Giống mùi bơ hoặc bắp rang bơ”.

Hotline: (+84) 974 121 636  / (+84) 936 124 169
Contact