NẾM THỬ BIA MUSTY

CÁCH ĐÁNH GIÁ:
Không đậy cốc, lắc nhẹ để tăng mùi hương của bia và hít một hơi ngắn. Lặp lại nếu cần thiết.

Hotline: (+84) 919 21 05 80
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact