NẾM THỬ BIA DIACETYL

Chất chuẩn hương vị cảm quan nếm thử bia “Giống mùi bơ hoặc bắp rang bơ”.

Hotline: (+84) 919 201 580 / (+84) 936 124 169
Email: admin@vinabeco.com.vn
Contact