NẾM THỬ BIA DIACETYL

Chất chuẩn hương vị cảm quan nếm thử bia “Giống mùi bơ hoặc bắp rang bơ”.

Hotline: (+84) 919 21 05 80
Email: marketing@vinabeco.com.vn
Contact
Call Now Button