NẾM THỬ BIA MUSTY

CÁCH ĐÁNH GIÁ:
Không đậy cốc, lắc nhẹ để tăng mùi hương của bia và hít một hơi ngắn. Lặp lại nếu cần thiết.

Hotline: (+84) 974 121 636  / (+84) 936 124 169
Contact